Aparatul de cenzură din perioada comunistă nu se limita la eliminarea totală sau parțială a unui subiect, cum ar fi de pildă cuantumul salarizării oamenilor muncii, un veritabil tabu pe toată durata Epocii de Aur. Ci veghea și la felul în care scriitura era nuanțată.

    ”În atticolul (sic!) «Ce se întîmplă cu umorul?», Romulus Vulpescu arăta că la noi se publică puțin umor și afirma: «Ne-am obișnuit nu știu din ce motive să suspectăm literatura de ”aluzie” să vrem să descoperim cu orice preț în fiecare text subtextul posibil, ajungînd astfel să cifrăm umorul»”.

    Previzibil, ”Partea citată a fost eliminată1.

    În această dezvoltare, a ”cifrării umorului”, trebuie înțeleasă și suprimarea unui fragment cu iz raelian, care forța o legătură între Iisus Hristos și... extratereștrii:

    ”UJ ELET nr. 22

    În schița umoristică intitulată «Am vorbit cu unul din Cosmos» autorul, fiind întrebat dacă pînă acum Pământul a mai fost vizitat de ființe extraterestre, răspunde: «Un individ - de origine din Ierusalem - pe care concetățenii lui l-au săpat tot timpul, până la urmă l-au vândut pentru 50 de arginți; furios pentru toate acestea, la vârsta de 33 de ani s-a deplasat în Cosmos, de pe o rampă de lansare subterană, în văzul tuturor; de fapt din Cosmos a și fost trimis pentru a face ordine pe Pămînt».

    La sesizarea noastră redacția a eliminat din schița fraza citată2.

***

    a1Blocada instituită prin Buletinul Informativ nr. 7/28.V.1974 (”nu se acordă viza BT materialelor referitoare la O.Z.N.uri”), duce și la eliminarea unui articol care specula un fenomen astronomic real:

    «CRONICA» din 18 iulie 1975

    Materialul «O operație O.Z.N. în 1837?» Comentînd caracteristicile unui fenomen natural observat în vara anului 1837 deasupra mînăstirii Neamț, fenomen reprodus într-un reportaj apărut în Albina românească din 9 septembrie a aceluiași an, autorul materialului din «Cronica» califica apariția «de mare senzație» drept un obiect zburător neidentificat3. a2

    a3Deși principalele referințe (autor și conținut) rămân la fel de neidentificate ca și obiectul pe care autorul îl transformase în navă interplanetară, s-a putut verifica sursa indicată. O redăm în traducere:

    ”Iași.

    În noaptea de 29-30 august, a fost observat în mai multe locuri din Moldova de sus, un meteor despre care comunicăm următoarele detalii. «Ziua a fost senină și căldura de până la 24 de grade Réaumur la umbră, seara a fost la fel de caldă, când în jurul orelor 11 noaptea, a apărut deasupra Mănăstirii Neamț un glob luminos, de formă sferoidală și de dimensiunea a aproximativ 12 palme (10½ picioare). Acest meteor, urmând o direcție oblică spre vest, a coborât încet deasupra mănăstiii, iluminând spațiile verzi (zona din jur - n.n) cu o strălucire orbitoare și emițând scântei ca cele ale stelelor căzătoare. Acest meteor a apărut locuitorilor satului Neamț de parcă mănăstirea ar fi ars, și a fost văzută și din Dorohoi în același timp4.

    Este greu de spus dacă evenimentul poate fi speculat ca fenomen O.Z.N., cu rezerva că de speculat se poate specula oricând și orice.

    În cazul de față cenzura a făcut un rău colectării de date științifice. ”Cronica observațiilor astronomice românești”5, de altfel foarte cuprinzătoare, nu menționează nicio intrare pentru data de 29-30.08.1837, deși conform aceleiași lucrări, anul indicat nu a fost lipsit de evenimente cerești remarcabile.

***        

    În măsura în care vom găsi date noi, vom apela la bunăvoința ASFAN-România pentru a ne găzdui comunicările. Trebuie însă înțeles că Problema O.Z.N. nu a reprezentat nicidecum o preocupare principală a Direcției Generale de Presă și Tipărituri (instituția care se ocupa cu cenzura). Cele 3 + 2 situații prezentate provin din prelucrarea a cca. 50 de dosare, însumând peste un 1.5 metri liniari de unități arhivistice. Oferim acest detaliu pentru a se înțelege exact ponderea subiectului în cadrul general al activității DGPT.Vlad-Ionuț Musceleanu (colaborator extern ASFAN-România)    Mulțumim personalului SANIC de la Sala de studiu a Arhivelor Naționale Istorice Centrale pentru sprijinul acordat în această documentare.Note:

1DGPT Dosar 35/1974, Direcția Presa Centrală și Radioteleviziune Nr. S/ _ / 15.IV.1974, ”Notă privind principalele intervenții efectuate în perioada 1 - 31 III.1974”, fila 29;

2DGPT Dosar 99/1968, Direcția Tipărirea Presei Centrale Nr. 171/3.XII.1968, ”Notă cu unele intervenții efectuate în presă în perioada 16.XI. - 31.XI.1968”, fila 21;

3DGPT Dosar 61/1976, Direcția pentru activitatea Comitetului în județe, ”Materiale eliminate din publicațiile periodice”, fila 12;

4”Albina Românească”, nr. 71/9.09.1937, pg. 1. ”Albina românească” a fost primul ziar de limbă română din Principatul Moldovei. La dată, ”9/21” indică reperul calendaristic pe stil vechi și stil nou (+12 zile);  

5Vasile Mioc, Damaschin Mioc - ”Cronica observațiilor astronomice românești”, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1977. Cartea a reprezentat o adevărată pepinieră de ”cazuri O.Z.N.”, în special Ion Hobana și Călin N. Turcu preluând fără discriminare, dar tezist, din ea.
Joomla templates by a4joomla