Colaboratorul ASFAN Ionuț Musceleanu a găsit în arhive documente excepționale privind cenzura din România față de fenomenul OZN și cele conexe. Iată articolul său în acest sens, însoțit de ilustrații:

            Relația fostului regim cu tematica fenomenului OZN a fost ambiguă, fluidă și oportunistică. Suntem în măsură să prezentăm, în premieră absolută, documente de arhivă care probează cenzurarea informațiilor privitoare la OZN-uri în Republica Socialistă România.


           Dacă la finalul anilor ’60 și începutul anilor ’70 relatările despre evenimente de tip OZN abundă în presa vremii, începând cu a doua jumătate a anului 1974 se așterne liniștea și tăcerea. Ultimele două articole identificate de noi sunt datate 11.05.19741 și 15.05.19742.

            Explicația? Prin DGPT (Direcția Generală Presă și Tipărituri) intervenise cenzura: ”Conform Buletinului Informativ din 28 V 1974/nr. 7, nu se acordă viza BT (bun de tipar - n.n.) materialelor referitoare la O.Z.N.uri, indiferent dacă e vorba de țara noastră sau de alte țări”.

            Probabil primul material eliminat urma să apară în revista ”România pitorească”, unde rubrica de corespondență ”Tribuna cititorului” găzduia în mod tradițional numeroase exemple de fantezie exaltată:

            ”T.12684 «România pitorească» nr. 6/1974

            pag. 21. Rubrica «Tribuna cititorului» - «Trasee noi» - «Sensibil la preocupările zilei, și Nelu Baroană din comuna Drăcșănei - Teleorman invită la un itinerar pe urmele... extratereștrilor sosiți cândva la noi cu O.Z.N.-uri, de unde - probabil - stâncile cu profiluri ciudate, mesele la care au stat uriașii din basmele și legendele populare...»

            (Conf. Buletin informativ 7/74) (ss. indescifrabil) 3.6.74”.

            Rezoluția sună astfel: ”S-a eliminat. Discutat cu tov Ion Vițoiu. 4.6.74 (ss. indescifrabil)”3.

            Sanic1Un picnic extraterestru (paleoastronautic), confirmat de sculpturi megalitice (”mesele uriașilor”), de producții foloclorice, și de ce nu, chiar de fenomenul OZN actual.

            Demn de precizat: Nelu Baroană avea și preocupări istorice serioase, publicând în ”Materiale și cercetări arheologice”4.

            Îi urmează un universitar, care mizează pe propulsia OZN-uri pentru rezolvarea crizei energetice. Ne amintim că fizicianul Gheorghe Stratan relata în ”Țara bazaconiilor” despre propunerea unei soluții similare - rugăciunea....

            ”T 5120. Revista de fizică și chimie nr. 3/1975. 40 pag

            În articolul «Studiu prospectiv asupra unor surse energetice ale omenirii» de asist. Univ. T. Vidrașcu, Iași, se fac referiri asupra studiului materilelor privind aparițiile de O.Z.N.uri care au dus la concluzia că pentru deplasare acestea folosesc o anumită energie, care realizată, ar avea implicații fantastice asupra energeticii... (s.s. indescifrabil) 21 III 75”.

            Rezoluția: ”Revistă cu conținut științific. Este o abruptă afirmație mai bine zis supoziție privind O.Z.N. (...) (s.s. indescifrabil) 21 III 755.

           Sanic2Și un grup de copii:

            ”Au mai fost eliminate: (...)

            - referiri la activitatea unui cenclu de elevi din Iași având ca obiect de studiu O.Z.N. (Bulet. Inf. VII/74)6.

           Sanic3 În încheiere, revenim la ceea ce afirmam în deschidere: relația fostului regim cu tematica fenomenului OZN a fost fluidă (dinamică). Urmând exemplul URSS și al celorlalte țări socialiste, a existat o alternare, atent calculată, între perioadele de relaxare și cele de interzicere totală. Ar fi total greșit ca, plecând de la ce am afirmat noi mai sus, să se înțeleagă că ufologii români au fost niște dizidenți, iar ufologia un act de rezistență.

Vlad-Ionuț Musceleanu (colaborator extern ASFAN-România)

 

            Mulțumim personalului SANIC de la Sala de studiu a Arhivelor Naționale Istorice Centrale pentru sprijinul acordat în această documentare.

  (vezi și partea II)

Note:

1Liviu Timbus - ”Am văzut cu ochii mei vehicule extraterestre”, în ”Flacăra”, an XXIII, nr. 20(988)/ 11.05.1974;   

2Petre Popa, Gheorghe David și corespondenții (”Faptul divers”, rubrică realizată de) - ”«Ozeniștii» din Văleni”, în ”Scânteia”, an XLIII, nr. 9868/ mi. 15.05.1974, pg. 2; 

3SANIC, Fond DGPT, 16/1974 (”Registru de intervenții secrete de serviciu”), f. 4;

4Nelu Baroană - ”Descoperiri arheologice în partea de nord a jud. Teleorman” în ”Materiale și cercetări arheologice”, nr. 9/1970, pg. 421-424;

5SANIC, Fond DGPT, 16/1974, f. 73;

6SANIC, Fond DGPT, 17/1974, f.44.
Joomla templates by a4joomla